* * *
UWAGA! Począwszy od semestru zimowego 2020/2021 pracujemy na NOWEJ ogólnouczelnianej platformie e-learningowej


NOTE! From the winter semester 2020/2021 onward, we work on the NEW e-learning platform

* * *