Wirtualny Wydział Mechaniczny

Cookies must be enabled in your browser

Some courses may allow guest access

Is this your first time here?

UWAGA! Począwszy od semestru zimowego 2020/2021 pracujemy na NOWEJ ogólnouczelnianej platformie e-learningowej
NOTE! From the winter semester 2020/2021 onward, we work on the NEW e-learning platform

STUDENCI: Nazwa użytkownika i hasło są takie same, jak do portalu USOSweb
(np.: i.nazwisko@student.po.edu.pl, logowanie z nr albumu nie zadziała)

STUDENTS: The username and the password are the same as to the USOSweb

PRACOWNICY:
Nazwa użytkownika i hasło są takie same, jak do poczty uczelnianej